Sa kanilang pakikipagsapalaran upang samantalahin ang Africa, ang West ay sumali sa Silangan sa pagbabayad ng bulag sa Electoral Frauds at Politikal na Kawalang-katarungan sa kontinente

Nabubuhay tayo sa isang mundo na kung saan ang moral na kompas ay tila baluktot sa tuwing nakatayo ito sa paraan ng mga kita sa ekonomiya. Ang moralidad ay nakaupo sa likod ng upuan habang ang materyal ay nakakagaling